کوتاه کننده لینک | Yeo.ir

اسم دلخواه

آدرس کوتاه دلخواهتان را اینجا وارد کنید

تاریخ انقضا لینک

با تنظیم کردن یک زمان انقضا برای لینک خود ، پس از گذشت زمان مد نظر ، لینک از دسترس خارج خواهد شد

پسورد

شما میتوانید با تنظیم کردن یک پسورد برای لینک خود ، اجازه باز شدن لینک را فقط به دارنده این پسورد بدهید

توضیحات

توضیحات برای شناسایی لینک ها در پروفایل کاربری